Voice of Hope: Russische liederen

Meest recente uitzending
Datum
Za 12 oktober 2019
Tijd
18:18 tot 19:13
Deel-url
gids.tv/23122604

Bulat Okudzhava (1924-1997) was een Russisch dichter, schrijven en muzikant. Dit concert uit 1987 was het eerste in zijn soort gedurende de omwentelingsperiode onder Gorbatsjov's glasnost en perestrojka.

Als voorman van een generatie Russische liedschrijvers was Okudzhava de eerste die de ontevredenheid van de mensen over het politieke systeem en overheid op een nieuwe, alternatieve wijze wist uit te drukken. Hij zingt zijn dichtregels voor het publiek terwijl hij zichzelf op de gitaar begeleidt.

Veel van Okudzhava's teksten laten een licht schijnen over de politieke ontwikkelingen die op dat moment in de Sovjet-Unie plaatshadden. Hij bezingt de mooie en de melancholische kanten van het leven, het geluk en de ironie.

Hoewel Okudzhava zich zelden uitliet over politiek, was de oprechte weemoed van zijn werk zo enorm dat staatsschrijvers en componisten hem als een bedreiging zagen. Okudzhava was dermate populair dat hij niet afhankelijk was van staatserkenning.

Na zijn overlijden in 1997 rouwde men om hem zoals men alleen om de geliefdste vertegenwoordigers van de Russische cultuur kan rouwen.

Meer op tv: Paris Saint-Germain op tv , Rugby op tv en Tour De France op tv