Bekijk de uitzending van Natuurlijk Limburg terug

Zo 20 augustus 2017 | 17:00 Natuurlijk Limburg

Dit programma is inmiddels afgelopen. Heb je de uitzending van Natuurlijk Limburg gemist? Bekijk hier naar Natuurlijk Limburg gemist.

Natuurlijk Limburg

Datum
Zo 20 augustus 2017
Tijd
17:00 tot 17:30
Zender
L1 TV
Deel-url
gids.tv/18524931

Het Weerterbos bestaat uit vochtige en droge bossen, graslandpercelen en kleine heideveldjes. Verspreid in het gebied liggen herstelde vennen.

Ruim 700 hectare is eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Voor deze aflevering filmde regisseur Maurice Nijsten met assistentie van Dénise Nijsten al weer in zo?n prachtige gebied van Stichting het Limburgs Landschap.

Het Weerterbos wordt doorsneden door de Oude Graaf, een gegraven beek. Deze wordt o.a. gevoed door kwelwater.

Het Koolespeelke aan de oostrand van het Weerterbos is het eerste herstelde ven. Presentator Edmond Staal ontmoet in het Weerterbos collega Sjors de Kort, medewerker van Stichting het Limburgs Landschap.

Weerterbos... waterbos. Het beheer is gericht op een geleidelijke vernatting van het Weerterbos en wel door gecontroleerde verhoging van het waterpeil in het gebied.

Dit alles om de natuurwaarden van het gebied verder te vergroten. Bij het beheer speelt natuurherstel in het Weerterbos een belangrijke rol.

Dat geldt ook voor het Maarheezerveld waar door aangepast beheer mooie resultaten worden bereikt. In het Weerterbos ontmoeten we het echtpaar Alf en Heidi Janssen met hun dochtertje Anne-Fleur.

Zij wandelen als het even kan veel in de directe woonomgeving. De natuur dicht bij huis en dat betekent dus veelal in het Weerterbos.

Oog voor de natuur is ook oog voor het kleine. Begin er jong mee.

In het Weerterbos grazen Exmoorpony?s. Dit zijn stoere oerpaardjes die nauw verwant zijn aan het uitgestorven Europese paard. Door hun natuurlijke schuwheid komen Exmoorpony?s niet uit zichzelf af op de mens. Met hun jaarrondbegrazing zorgen ze voor een gevarieerd landschap in natuurterreinen. Naast venherstel wordt ook het monotone naaldbos omgezet naar een gemengd bostype. We zien in deze aflevering o.a. kleine karekiet, nachtzwaluw, kruisbek, dagpauwoog, ree, havik, en dodaars.

Natuurlijk Limburg op tv

.